Çocuklarda Böbrek Nakli Toplantısı - II

Düzenleyen: Organ Nakillerini Destekleme Derneği ORDES
Amaç: Çocuk yaş gruplarında böbrek nakli Türkiye’de gelişmekte olan bir konudur ve ihtiyacın oldukça altında sayılarda gerçekleştirilmektedir. Bu seminerde, çocuk hastalarda böbrek nakli öncesi değerlendirme, böbrek nakli ameliyatı, immunsupresyon tedavileri ve ameliyat sonrası tedavi protokollerindeki son gelişmeleri irdelemek ve Marmara Bölgesi’nde konuyla ilgilenen cerrah ve dahili branş hekimlerinin akademik birikimlerini arttırmak hedeflenmektedir. Ayrıca erişkin hastalarda deneyimin fazla olduğu konularda erişkin ve pediatrik nefroloji uzmanlarının bilgi paylaşımını sağlamak da amaçlanmaktadır.
Kapsam: 1 günlük konferans programında, çocuk hastalara böbrek nakli konusunda ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin bilgi ve deneyimlerinin birbirlerine paylaşımı ve bu alandaki bilgi birikiminin arttırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca transplant immünolojisi alanında dünya çapında bir otorite olan Prof. Dr. Caner Süsal’da Almanya’dan katılarak deneyimlerini aktaracaktır.
Dayanak: Çocuk yaş gruplarına böbrek nakli tedavisi ülkemizde ihtiyacın çok altında kalmaktadır. Özellikle düşük kilolu çocuklar, mesanesi hasta olan çocuklar gibi özel hastalara yaklaşım halen netleştirilememiştir. Diğer taraftan immunsupresyondaki yeni gelişmelerin çocuk böbrek nakline yansımaları, BK nefropatileri, CMV proflaksisi, aşılar, FSGS gibi konulardaki ileri bilgi ihtiyacı aşikardır.
Hedef Kitle: Marmara Bölgesi’nde çalışan 70 cerrah ve dahili branş hekiminin katılımı planlanmaktadır.
Yer: Memorial Şişli Hastanesi Konferans Salonu
Tarih: 19.12.2015
Saat: 09:00 – 17:30
Toplantı Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Nayır
Prof. Dr. Aydın Türkmen
Toplantı Bilimsel Sekreteri: Doç. Dr. Burak Koçak

Program

08:45Açılış Konuşması: Doç.Dr.Burak Koçak
I. Oturum: Böbrek Nakline Hazırlık
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salim Çalışkan, Prof. Dr. Ayşe Öner
09:00Böbrek nakline hazırlıkta immünolojik tetkikler ve yorumları
(TTS consensus guidelines ışığında konuya bakış)
Konuşmacı: Prof.Dr.Caner Süsal
09:30Nefrolojik değerlendirme
Konuşmacı: Doç. Dr. Nur Canpolat
10:00Böbrek nakli öncesi ürolojik değerlendirme
Konuşmacı: Prof. Dr. Tuncay Akı
10:30Kahve arası
II. Oturum: Çocuklarda İndüksiyon ve İdame İmmünosüpresyon Tedavisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lale Sever, Prof. Dr. Ozan Özkaya
11:00Çocuklarda indüksiyon tedavisi stratejileri
Konuşmacı: Prof. Dr. Salih Kavukçuoğlu
11:30Farklı immunsupresif idame rejimlerinin karşılaştırılması
Konuşmacı: Prof. Dr. Rezan Topaloğlu
12:00Öğle Yemeği
III. Oturum: Post-Transplant Dönem
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emel Ekşioğlu Demiralp, Doç. Dr. Kamil Yakupoğlu
13:30Böbrek nakli sonrası immünolojik takip prensipleri
Böbrek nakli sonrası donör spesifik antikor takibi gerekli mi?
(TTS consensus guidelines ışığında konuya bakış)
Konuşmacı: Prof.Dr.Caner Süsal
14:00Böbrek naklinde bildiklerimiz değişiyor mu?
Kronik rejeksiyon/Kronik allograft nefropatisi esasında kronik humoral rejeksiyon mu?
Böbrek nakli sonrası donör spesifik antikor takibi gerekli mi?
Kronik allograft nefropatisi sürecinde hasta yönetimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu
IV. Oturum: Renal Transplantasyonda Viral İnfeksiyonlar ve Aşılama
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Harika Alpay, Prof. Dr. İlmay Bilge
14:30Posttransplant CMV profilaksisi, izlem, tanı ve tedavi algoritmaları
Konuşmacı: Doç. Dr. Alev Yılmaz
15:00Posttransplant BKV tanı-tedavi ve izlem algoritmaları
Konuşmacı: Doç. Dr. Berna Yelken
15:30Aşılama: Nakil öncesi aşı takvimi nasıl olmalıdır?
Aşılama sonrası nakil için beklemeli miyiz?
Nakil sonrası aşılamaya tekrar ne zaman başlayabiliriz?
Nakil sonrası aşı takvimi nasıl olmalıdır?
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayper Somer
16:00Kahve arası
V. Oturum: FSGS/Nefrotik Sendrom ve Böbrek Nakli
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevgi Mir, Prof. Dr. Ayhan Dinçkan
16:30Çocuklarda preemptif transplantasyonda ideal zamanlama
Konuşmacı: Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya
17:00FSGS hastası/ Nefrotik sendromlu çocukları böbrek nakline nasıl hazırlıyoruz?
Preoperatif plazmaferez gerekli mi?
Postoperatif plazmaferez yapmalı mıyız?
Ağır nefrotik sendromlu çocuklara yaklaşımda değişen bir şey var mı?
Konuşmacı: Prof. Dr. Sema Akman
17:30Kapanış

Konuşmacılar / Oturum Başkanları

 İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Nefroloji B.D.

9 Eylül Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

Gazi Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları B.D.

Hacettepe Üni. Üroloji A.D.

19 Mayıs Üni. Üroloji A.D.

Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fak. Genel Cerrahi A.D.

Marmara Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

Akdeniz Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

Academic Hospital Pediatrik Nefrolojisi

Heidelberg Üni. İmmünoloji Enstitüsü

İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

Okmeydanı E.A.H. Pediatrik Nefroloji Kliniği

Marmara Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

Ege Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

Ankara Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

Hacettepe Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.

Memorial Şişli Hastanesi İmmünoloji Merkezi

Koç Üni. Tıp Fak. Pediatrik Nefroloji B.D.