Çocuklarda Böbrek Nakli Toplantısı - III

Program

18 Şubat 2017 Cumartesi / 08.30- 16.30
Memorial Şişli Hastanesi Konferans Salonu, Piyale Paşa Bulvarı Şişli / İstanbul

08:45Açılış Konuşması: Prof. Dr. Aydın Türkmen
I. Oturum: Hücre Bazlı Temel İmmünolojik Tetkikler
09:00CDC ve AHG-CDC nedir? Hangisini kullanalım?
(Güvenli bir nakil için bu testler yeterli mi?)
(Hiperakut rejeksiyonu engellemek mümkün mü?)
Konuşmacı: Prof. Dr. Bilkay Baştürk
09:30Flowcytometric cross-match nedir?
(Çok mu hassas? Mümkün olan bazı nakilleri engelliyor mu?)
(MCS ve MFI nasıl değerlendirilmeli, erişkin ve çocuk arasında fark var mı?)
Konuşmacı: Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz
II. Oturum: Solid Faz Temel İmmünolojik Tetkikler
10:00Solid faz yöntemiyle HLA Antikor tayini
(Virtual CXM nedir?)
(Her hastaya rutin SAB mi çalışalım? Artık screening yönteminin yeri yok mu?)
(C1q çalışmak artık anlamsız mı?)
Konuşmacı: Prof. Dr. Caner Süsal
10:30Böbrek nakline hazırlıkta immünolojik tetkikler ve yorumları
(Sadece FCXM yeterli mi? CDC gibi bir back-up testine ihtiyacımız var mı?)
(TTS consensus guidelines ışığında konuya bakış)
Konuşmacı: Prof. Dr. Caner Süsal
11:00Kahve Arası
III. Oturum: Post-Transplant Dönem
11:30Böbrek nakli sonrası immünolojik takip prensipleri
(Böbrek nakli sonrası donör spesifik antikor takibi gerekli mi?)
(TTS consensus guidelines ışığında konuya bakış)
(Her hastaya rutin SAB mi çalışalım? Screening yönteminin yeri yok mu?)
Konuşmacı: Dr. Nur Canpolat
12:00Öğle Yemeği
IV. Oturum: Sensitize Hasta
14:00Alman Pediatrik Sensitize Böbrek Nakli Programı
Konuşmacı: Prof. Dr. Caner Süsal
14:30İmmünolojik Riski Yüksek Olan Hastalarda Tedavi Protokolleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Aydın Türkmen
15:00Kahve arası
V. Oturum: Renal Transplantasyonda Viral İnfeksiyonlar
15:20Posttransplant EBV profilaksisi, izlem, tanı ve tedavi algoritmaları
(PTLD korunma, tarama, tanı ve tedavi algoritmaları)
Konuşmacı: Prof. Dr. Alper Soylu
15:50Posttransplant CMV profilaksisi, izlem, tanı ve tedavi algoritmaları;
Konuşmacı: Doç. Dr. Berna Yelken
16:30Kapanış