Organ Nakillerini Destekleme Derneği Hakkında

Organ Nakli Nedir?

İnsan organizmasının kusursuz bir biçimde çalışabilmesi için pek çok organın belli bir uyum içinde faaliyet göstermesi gerekir. Kalbin, kanı pompalaması, akciğerlerin oksijeni (O2) kana verip, karbondioksidi (CO2) kandan uzaklaştırması, böbreklerin vücuttaki toksinleri ve artıkları süzmeleri, karaciğerinde bir merkez laboratuarı gibi pek çok biokimyasal reaksiyonu gerçekleştirmesi bu faaliyetlerden bazılarıdır.


Kalp Bu saydıklarımız ve diğer pek çok organ bir arada uyum içinde insanı diğer bir tabirle beynimizi yaşatmak için uğraşırlar. Herne kadar beynimiz bir ana kontrol merkezi gibiyse de aslında tüm bu organlar fonksiyonlarının büyük kısmını kendi başlarına gerçekleştirirler. Yani hepsinin insan organizması adına ortak bir faaliyet biçimi olduğu gibi, kendi içlerinde de ayrı yaşamları mevcuttur.


Yaşayan bir insan, böbreklerinden birini ve/veya karaciğerinin bir kısmını nakil ihtiyacı olan bir başkasına hayatta iken verebilir. Her iki organ bağışında da vericinin sağlığını olumsuz yönde etkileyen tıbbi hiçbir bulgu ortaya çıkmamıştır. Taşınan risk, vericinin geçireceği ameliyatın riski kadardır.

Sıkça Sorulan Sorular:


Soru 1-Organ Nakli Nedir ? Soru 2-Hangi Organ ve Dokuların Nakli Yapılmaktadır? Soru 3-Organ Nakli Kimlerden Yapılır? Soru 4-Organ nakli iyi bir tedavi yöntemimidir? Soru 5-Türkiye'de ilk başarılı organ nakilleri ne zaman yapılmıştır ? Soru 6-Beyin ölümü nedir ? Bitkisel hayattan farklı mıdır? Soru 7-Bağışladığınız organlar para veya herhangi bir menfaat karşılığı başkasına verilebilir mi ? Soru 8-Organ nakli dini açıdan uygun mudur? Soru 9-Sağlık sorunlarınız var. Buna rağmen bağışladığınız organlarınız kullanılabilir mi ? Soru 10-Organ nakli ameliyatında cesedin vücut bütünlüğü korunur mu ?